Op 4 juli vond in Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond de ‘receptie van de Vlaamse gemeenschap’ plaats, een jaarlijkse feestelijke receptie van de Vlaamse Gemeenschap ihkv de Vlaamse feestdag 11 juli. De Brakke Grond was omgetoverd tot een artistieke proeftuin: een aanstekelijke netwerk-setting waar zowel diplomaten als artistiekelingen elkaar binnen
semi-gestructureerde context konden ontmoeten.

Zie voor meer informatie:
Opdrachtgever: http://www.brakkegrond.nl/
Concept en productie: http://cornelis-serveert.nl/de-vlaamse-proeftuin/
Aangelegenheid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Feestdag_van_Vlaanderen